Skäll inte på den älskande… / Don’t scold the Lover…

Moses hörde en herde på vägen som bad:

”Herre, var är du? Jag vill hjälpa dig, fixa dina skor och kamma ditt hår. Jag vill tvätta dina kläder och plocka bort löss.

”Jag vill ge dig mjölk, kyssa dina små händer och fötter när det är dags för dig att gå till sängs.

”Jag vill sopa ditt rum och hålla det snyggt. Gud, mina får och getter är dina. ”

”Vem pratar du med?” Moses stod inte ut med detta längre.

”Bara något som växer behöver mjölk. Endast någon med fötter behöver skor. Inte Gud! ”

Herden ångrade sig och rev sönder sina kläder och suckade och vandrade ut i öknen.

En plötslig uppenbarelse kom sedan till Moses.

” Du har separerat mig från en av mina egna.

” Kom du som en profet för att förena, eller att söndra?

” Jag har gett alla ett separat och unikt sätt att se och känna och säga denna kunskap .

” Det som verkar fel för dig är rätt för honom.

” Det som är gift för en, är honung för någon annan.

” Renhet och orenhet , lättja och flit i tillbedjan, detta betyder ingenting för mig.

” Jag är bortom allt detta. Sätt att dyrka ska inte rankas bättre eller sämre än något annat.

” Det är inte så att det är jag som är förhärligad i dyrkan. Det är de som dyrkar!

” Jag hör inte orden de säger. Jag ser in i deras ödmjukhet.

” Glöm fraseologi. Jag vill ha glöd, eld. Var vän med ditt brinnande.

” Bränn upp ditt tänkande och dina uttrycksformer!

” Älskande som brinner är något annat.

” Skäll inte på den älskande. På det ”fel” sätt han talar är bättre än hundra ”rätt” sätt andra talar.

” När man tittar i spegeln, ser du dig själv, inte spegelns tillstånd.

” Flöjtspelaren blåser i en flöjt, och vem är det som gör musiken?

” Inte flöjten. Flöjtspelaren!

” När du prisar eller tacksäger mig, är det alltid på samma sätt så som den kära herdens enkelhet. ”

från Rumis ” Moses och herden ”, översatt av Coleman Barks

—————————————————————-

Moses heard a shepherd on the road praying:
“Lord, where are you? I want to help you, to fix your shoes and comb your hair. I want to wash your clothes and pick the lice off.
“I want to bring you milk to kiss your little hands and feet when it’s time for you to go to bed.
“I want to sweep your room and keep it neat. God, my sheep and goats are yours. ”

“Who are you talking to?” Moses could stand it no longer.
“Only something that grows needs milk. Only some one with feet needs shoes. Not God!”

The shepherd repented and tore his clothes and sighed and wandered out into the desert.

A sudden revelation came then to Moses.

“You have separated me from one of my own.
“Did you come as a Prophet to unite, or to sever?
“I have given each being a separate and unique way of seeing and knowing and saying that knowledge.
“What seems wrong to you is right for him.

“What is poison to one is honey to someone else.
“Purity and impurity, sloth and diligence in worship, these mean nothing to me.
“I am apart from all that. Ways of worshiping are not to be ranked as better or worse than one another.
“It’s not me that’s glorified in acts of worship. It’s the worshipers!
“I don’t hear the words they say. I look inside at the humility.

“Forget phraseology. I want burning, burning. Be friends with your burning.
“Burn up your thinking and your forms of expression!
“Lovers who burn are another.

“Don’t scold the Lover. The “wrong” way he talks is better than a hundred “right” ways of others.
“When you look in a mirror, you see yourself, not the state of the mirror.
“The flute player puts breath into a flute, and who makes the music?
“Not the flute. The flute player!

“Whenever you speak praise or thanksgiving to Me, it’s always like this dear shepherd’s simplicity.”

from Rumi’s “Moses and the Sheperd”, translated by Coleman Barks

Annonser
Det här inlägget postades i Rumi. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s