Det jag lärt mig i livet är… / What I learned in life is…

Det jag lärt mig i livet är:

Att oavsett hur bra en person är,
kan de ibland skada dig & på grund av detta måste vi förlåta.

Det tar år att bygga upp förtroende och bara sekunder att förstöra det…
Vi behöver inte byta vänner om vi förstår att vänner förändras…

Omständigheterna och miljön påverkar våra liv,
men vi är den som ansvarar för oss själva…

Att du måste kontrollera dina handlingar eller så kommer de att kontrollera dig…

Att tålamod kräver mycket träning…

Att det finns människor som älskar oss,
men de vet helt enkelt inte hur man ska visa det…

Att ibland är den personen du tror kommer att skada dig och få dig att falla…
Är i stället en av de få som kommer att hjälpa dig att resa dig upp…

Du ska aldrig säga till ett barn att drömmar är falska, det skulle vara en tragedi om de visste…

Det är inte alltid tillräckligt att bli förlåten av någon,
i de flesta fall måste du förlåta dig själv först…

Att oavsett i hur många bitar ditt hjärta är krossat, slutar världen ändå inte att fixa det…

Kanske är det så att Gud vill att vi ska möta alla fel personer först innan du träffar den rätte…
Så när vi äntligen träffa den rätta, är vi tacksamma för den gåvan…

När glädjens dörr stängs, öppnas en annan dörr…
men ofta ser vi så länge på den stängda… att vi inte kan se vad som var öppnat för oss…

Den bästa sortens vän är den som du kan sitta på en veranda med och sen gå…
utan att säga ett ord och när du lämnar, känns det som om det var det bästa samtalet du någonsin haft.

Det är sant att vi inte vet vad vi har förrän vi hittar det, men det är också sant,
att vi inte vet vad vi har saknat tills det anländer…

Det tar bara en minut att förolämpa någon, en timme att gilla någon,
en dag att älska någon, men det tar en livstid att glömma någon.

Titta inte på ytan, den kan vara förrädiskt, gå inte efter rikedom, även den kan försvinna.
Hitta någon som får dig att le, eftersom det krävs bara ett leende för att göra en dag bättre,
hitta det som får ditt hjärta att le…

Det finns stunder i liv då du saknar någon så mycket…
att du önskar att du kan ta dem ut ur din dröm och sen krama dem på riktigt…

Dröm vad du vill, åk vart du vill åka… därför att du har bara ett liv…
och en chans att göra de saker du vill göra…

De lyckligaste människorna har inte nödvändigtvis det bästa av allt,
de gör bara det bästa av allt som kommer deras väg.

Den bästa framtiden baseras på det glömda förflutna…

Du kan inte gå vidare bra i livet, förrän du släppt taget om dina tidigare misslyckanden och sorger.

www.PauloCoelho.se

——————————————————————-


What I learned in life is,

That no matter how good a person is,
sometimes they can hurt you & because of this we must forgive.

It takes years to build trust and only seconds to destroy it ..
We don’t have to change friends if we understand that friends change..

The circumstances and the environment influence on our lives,
but we are the one who responsible for ourselves..

That you have to control your acts or they will control you..

That patience requires much practice.. that there are people who love us,
but simply don’t know how to show it..

That sometimes the person you think will hurt you and make you fall..
Is instead one of the few who will help you to get up..

You should never tell a child that dreams are fake, it would be a tragedy if they knew..

It’s not always enough to be forgiven by someone,
in most cases you have to forgive yourself first..

That no matter in how many pieces your heart is broken, the world doesn’t stop to fix it ..

May be God wants us to meet all the wrong people first before meeting the right one..
So when we finally meet the right one we are grateful for that gift ..

When the door of happiness closes, another door opens..
but often we look so long at the closed one.. we don’t see what was open for us ..

The best kind of a friend is the kind in which you can sit on a porch and walk…
Without saying a word & when you leave it feels it was the best conversation you ever had.

It’s true we don’t know what we have until we find it, but its also true,
we don’t know what we’ve been missing until it arrives..

It only takes a minute to offend someone, an hour to like someone,
a day to love someone, but it takes a life time to forget someone.

Don’t look for appearances, they can be deceiving, don’t go for wealth even that can fade,
Find someone who makes you smile, because it only takes a smile to make a day better,
find what makes your heart smile..

There are moments in life when you miss someone so much..
that you wish you can take them out of your dream and hug them for real..

Dream what you want, go wherever you want to go.. because you have only one life..
and one change to do the things you want to do ..

The happiest people don’t necessarily have the best of everything,
they just make the best of everything that comes their way.

The best future is based on the forgotten past..

You can’t go on well in life until you let go of your past failures and heartaches..

www.PauloCoelho.se

Det här inlägget postades i Paulo Coelho på svenska. Bokmärk permalänken.

En kommentar till Det jag lärt mig i livet är… / What I learned in life is…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s