30 sekunders läsning: Nederlag / 30 SEC READING: defeat

bruce-lee-quote-defeat-e1355325094182

Nederlag är ett inställning, ingen är någonsin besegrad förrän nederlag har accepterats som en realitet. – Bruce Lee

Kan ett blad, när det faller från trädet på hösten, känna sig besegrat av kölden?

Trädet säger till bladet:
”Det är livscykeln. Även om du tänker att du kommer att dö lever du i själva verket kvar i mig. Tack vare dig lever jag, för genom dig har jag kunnat andas. Tack vare dig har jag också känt mig älskad, eftersom jag har kunnat ge skugga åt den trötta vandraren. Din sav är i min sav, vi är en och samma sak.”

Kan en man som i flera år har förberett sig för att bestiga världens högsta berg känna sig besegrad när han kommer fram till berget och upptäcker att naturen har bäddat in det i kompakta ovädersmoln?
Mannen säger till berget: ”Du vill inte ha mig nu, men vädret kommer att skifta och en dag ska jag bestiga din topp. Under tiden fortsätter du att vänta på mig.”

Kan en ung man som blir avvisad av sin första kärlek påstå att kärleken inte finns? Den unge mannen säger till sig själv: ”Jag kommer att träffa någon som kan förstå vad jag känner. Och jag kommer att leva lycklig i resten av mina dagar.”

Att förlora en strid eller att förlora allt vi tror att vi äger får oss att känna sorg. Men när sorgen går över upptäcker vi den okända kraft som finns i var och en av oss, en kraft som överraskar oss och ökar vår respekt för oss själva.

Ha tålamod att invänta det rätta ögonblicket att gå till handling.
Låt inte nästa tillfälle gå dig ur händerna.

Var stolt över dina ärr.
Ärren är medaljer inristade i köttet med järn och eld och de kommer att skrämma dina fiender genom att visa att personen framför dem har stor erfarenhet av strider. Många gånger kommer det att få dem att söka dialog och undvika konflikt.

Ärren talar högre än svärdsklingan som orsakade dem.

ur Manuskriptet från Accra

www.PauloCoelho.se

 

30 SEC READING: defeat

bruce-lee-quote-defeat-e1355325094182

Does a leaf, when it falls from the tree in winter, feel defeated by the cold?

The tree says to the leaf:
‘That’s the cycle of life. You may think you’re going to die, but you live on in me. It’s thanks to you that I’m alive, because I can breathe. It’s also thanks to you that I have felt loved, because I was able to give shade to the weary traveller. Your sap is in my sap, we are one thing.’

Does a man who spent years preparing to climb the highest mountain in the world feel defeated on reaching that mountain and discovering that nature has cloaked the summit in storm clouds?
The man says to the mountain: ‘You don’t want me this time, but the weather will change and, one day, I will make it to the top. Meanwhile, you’ll still be here waiting for me.’

Does a young man, rejected by his first love, declare that love does not exist?
The young man says to himself: ‘I’ll find someone better able to understand what I feel. And then I will be happy for the rest of my days.’

Losing a battle or losing everything we thought we possessed will bring us moments of sadness, but when those moments pass, we will discover the hidden strength that exists in each of us, a strength that will surprise us and increase our self-respect.

Wait patiently for the right moment to act.
Do not let the next opportunity slip.

Take pride in your scars.
Scars are medals branded on the flesh, and your enemies will be frightened by them because they are proof of your long experience of battle. Often this will lead them to seek dialogue and avoid conflict.

Scars speak more loudly than the sword that caused them.

taken from MANUSCRIPT FOUND IN ACCRA

www.PauloCoelho.se

Annonser
Det här inlägget postades i Paulo Coelho på svenska. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s