Det ofullkomliga attraherar oss. / The imperfect attracts us.

av PAULO COELHO den 15:e december, 2012.

Perfectly-Imperfect2

Skönhet finns inte i likformigheten utan i avvikelserna.

Vem kan tänka sig en giraff utan sin långa hals eller en kaktus utan dess taggar?
Det är bergstopparnas oregelbundenhet när de omger oss som gör dem så imponerande. Om vi försökte göra dem likadana, skulle de inte längre vinna vår aktning.

Det är det ofullkomliga som förbluffar och attraherar oss.

När vi tittar på ett cederträd , tycker vi inte: ”Grenarna bör alla ha samma längd.”
Vi tänker: ”Så kraftfullt det är.”

När vi ser en orm, säger vi aldrig ”Han kryper längs marken, medan jag går med huvudet upprätt.”
Vi tänker: ”Han må vara liten, men hans skinn är färgstarkt, hans rörelser eleganta, och han är mer kraftfull än mig.

När kamelen korsar öknen och tar oss till den plats vi vill nå, säger vi aldrig: ”Han är puckelryggig och har fula tänder.”
Vi tänker: ”Han förtjänar min kärlek för sin lojalitet och hjälpsamhet. Utan honom skulle jag aldrig kunna utforska världen. ”

En solnedgång är alltid vackrare när den är täckt med oregelbundet formade moln, eftersom endast då kan den återspegla de många färger ur vilka drömmar och poesi är gjorda.

Synd om de som tänker: ”Jag är inte vacker. Det är därför Kärleken inte har knackat på min dörr. ”
I själva verket knackade Kärleken på, men när de öppnade dörren, var de inte beredda att välkomna Kärleken in.

De var alltför upptagna med att försöka göra sig vackra först, när de i själva verket var bra som de var.
De försökte imitera andra, när Kärleken var ute efter något originellt.

De försökte spegla det som kom utifrån, glömmande att det ljusaste ljuset kommer inifrån.
ur Manuskriptet från Accra, Paulo Coelho

I original postad här: http://paulocoelhoblog.com/2012/12/15/the-imperfect-attracts-us/

Paulo Coelho på svenska: http://www.PauloCoelho.se

Översättning: oLaVie

(Mer Paulo Coelho på svenska. https://olavie.wordpress.com/

http://twitter.com/O_La_Vie )

————————————————————————————-

The imperfect attracts us

by PAULO COELHO on DECEMBER 15, 2012

Perfectly-Imperfect2

Beauty exists not in sameness but in difference.

Who could imagine a giraffe without its long neck or a cactus without its spines?
The irregularity of the mountain peaks that surround us is what makes them so imposing. If we tried to make them all the same, they would no longer command our respect.

It is the imperfect that astonishes and attracts us.

When we look at a cedar tree, we don’t think: ‘The branches should be all the same length.’
We think: ‘How strong it is.’

When we see a snake, we never say: ‘He is crawling along the ground, while I am walking with head erect.’
We think: ‘He might be small, but his skin is colourful, his movements elegant, and he is more powerful than me.’

When the camel crosses the desert and takes us to the place we want to reach, we never say: ‘He’s humpbacked and has ugly teeth.’
We think: ‘He deserves my love for his loyalty and help. Without him, I would never be able to explore the world.’

A sunset is always more beautiful when it is covered with irregularly shaped clouds, because only then can it reflect the many colours out of which dreams and poetry are made.

Pity those who think: ‘I am not beautiful. That’s why Love has not knocked at my door.’
In fact, Love did knock, but when they opened the door, they weren’t prepared to welcome Love in.

They were too busy trying to make themselves beautiful first, when, in fact, they were fine as they were.
They were trying to imitate others, when Love was looking for something original.

They were trying to reflect what came from outside, forgetting that the brightest light comes from within.

taken from MANUSCRIPT FOUND IN ACCRA

Posted here: http://paulocoelhoblog.com/2012/12/15/the-imperfect-attracts-us/

Paulo Coelho in Swedish: http://www.PauloCoelho.se

(Translation into Swedish: https://olavie.wordpress.com/ http://twitter.com/O_La_Vie )

Annonser
Det här inlägget postades i Paulo Coelho på svenska och har märkts med etiketterna , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s