Tro inte på nåt (Don´t believe in anything) – Stiko Per Larsson

Och jag tror inte på att springa för att glömma. Jag tror på att stanna kvar, stanna kvar och drömma.
And I do not believe in running to forget. I believe in staying, staying here and dream.

Och jag tror på rött blod, och jag skrattar åt det blåa. Jag tror inte på att vinna för jag kommer alltid tvåa.
And I believe in red blood and I laugh at the blue. I do not believe in winning, for I will always end up second.

Jag tror inte på nån
När dom kallar oss mindre
Jag tror på en vår
Efter en kolsvart vinter

I do not believe in anyone
When they call us smaller
I believe in a spring
After a pitch black winter

Jag tror inte på yards
Jag tror på meter
Och jag tror på farsan
Inte på hypade poeter

I do not believe in yards
I believe in meters
And I believe in dad
Not in hyped poets

Jag tror inte på bly eller hagel
Jag tror inte på slump
Jag tror på ödet
Och jag tror inte på styrka eller svaghet
Jag tror på norr, jag tror inte på söder

I do not believe in lead or hail
I do not believe in coincidence
I believe in destiny
And I do not believe in strength or weakness
I believe in the north, I do not believe in the south

Nej, hör på dig själv hur du slinter med orden
Och hör på dig själv hur du slinter med orden

No, listen to yourself how you slip with the words
And hear yourself the way you slip with the words

Jag tror inte på gud
Eller domedagsprofeter
Jag tror på lyckan
När folk minns vad jag heter
Och jag tror på rött blod
Och jag skrattar åt det blåa
Jag tror inte på att vinna
För jag kommer alltid tvåa

I do not believe in God
Or prophets of doom
I believe in luck
When people remember my name
And I believe in red blood
And I laugh at the blue
I do not believe in winning
For I will always end up second

Och jag tror inte på Schweiz
Innan jag vart där
Jag tror inte på att fylla det tömda glaset
Och jag tror inte på att
Springa för att glömma
Jag tror på att stanna kvar,
Stanna kvar och drömma

And I do not believe in Switzerland
Before I been there
I do not believe in filling the empty glass
And I do not believe in
Running to forget
I believe in staying,
Stay here and dream

Nej, hör på dig själv hur du slinter med orden
Och hör på dig själv hur du slinter med orden

No, listen to yourself how you slip with the words
And hear yourself the way you slip with the words

Och du blir kvar här…

And you will remain here …

Jag tror inte på en tom rymd
Jag tror på stjärnornas lyster
Jag tror inte man ska gänga sig
Med bästa polarns syster

I do not believe in an empty space
I believe in the stars shining
I do not think one should get togheter
With ones best friends sister

Och jag tror på blod, svett
Och blanda det med tårar
Ja jag tror inte man ska lyssna
När dom kallar oss för dårar

And I believe in blood, sweat,
And mix it with tears
Yes, I do not think you should listen
When they call us for fools

Nej, hör på dig själv hur du slinter med orden
Och hör på dig själv hur du slinter med orden

No, listen to yourself how you slip with the words
And hear yourself the way you slip with the words

Och du blir kvar här…

And you will remain here …

Jag tror inte på nån
När dom kallar oss mindre
Jag tror på en vår efter en kolsvart vinter

I do not believe in anyone
When they call us smaller
I believe in a spring
After a pitch black winter

Spotify –>  Stiko Per Larsson – Tro Inte På Nåt

Publicerat i Musik | Lämna en kommentar

Amazing Pendulum Effect!

Publicerat i Fun | Lämna en kommentar

Amazing Resonance Experiment!

Publicerat i Egna tankar/ Own thoughts | Lämna en kommentar

Psychology of the selfie…

Publicerat i Andras tankar/ Others thoughts, Fun | Lämna en kommentar

Vad ska det bli av oss…/ What will become of us…

https://play.spotify.com/track/2fKSJLMCqch83KcRbQIR91

Världen rasar samman,
sakta men säkert…
Å, det finns män i kostym
som tycker det är värt det.
När arbetskraften har gått hem,
å när klockan slagit fem, å när helgen är här,
så finns det ingen som, kan orka med det här

The world falls apart,
slowly but surely…
And, there are men in suits
who think it is worth it.
When the workers have gone home,
when the clock has struck five, and the weekend is here,
there is no one, no one who can cope with all of this

Men jag ser människor, ja, jag ser människor som lider,
folk som inte klarar, som inte klara dessa tider.

But I see people, yeah, I see people who is suffering,
People who can not, who can not survive in these times.

Å, när när botten är nådd, och ingen gör sig förstådd, och toppen inte går att se. Vi fortsätter kämpa, men det är ingen idé.

And, when when the bottom is reached, and no one makes him understood, and the top can not be seen. We continue to fight, but still it is no use.

Vad ska det bli av oss, hur ska det bli när vi blir gamla?
Vad ska det bli av oss, när vi två inte har varandra?
Ja, vem ska fylla mina hål, och vem ska ge mig det jag tål,
och vem ska fråga hur jag mår?
Vad ska det bli av oss, hur ska det bli när vi blir gamla?

What will become of us, how will it be when we grow older?
What will become of us, when we don´t have each other?
Yes, who’ll fill all my holes, and who’ll give me what I can take,
and who will ask me how I feel?
What will become of us, how will it be when we grow older?

Å det finns en plats, där allting är förbjudet.
Om man lyssnar noga, ja, då kan man höra ljudet,
av folk som gråter och slåss.
De är precis som oss, de har ingen chans.
De vill bara bort, de vill bo någon annan stans.
Här styr en galen man, en man som lever utan ångest.
Därför vill han, vill han ha dig som sin fånge.
Å de som ställer sig på tvär, protesterar och svär, är inte välkomna här…
Nej, de blir mördade och läggs på en soptipp.

And there is a place, where everything is forbidden.
If you listen carefully, yeah, then you can hear the sound of,
people crying and fighting.
They are just like us, they have no chance.
They just want to leave, they want to live somewhere else.
Here rules a crazy man, a man who lives without regretting.
Therefore he wants, he wants you as his prisoner.
And those who stand in his way, protesting, swearing, are not welcome here.
No, they are murdered and placed on a rubbish dump.

Vad ska det bli av oss, hur ska det bli när vi blir gamla?
Vad ska det bli av oss, när vi två inte har varandra?
Ja, vem ska fylla mina hål, och vem ska ge mig det jag tål,
och vem ska fråga hur jag mår?
Vad ska det bli av oss, hur ska det bli när vi blir gamla?

What will become of us, how will it be when we grow older?
What will become of us, when we don´t have each other?
Yes, who’ll fill all my holes, and who’ll give me what I can take,
and who will ask me how I feel?
What will become of us, how will it be when we grow older?

Å en vacker dag kommer allt att vara förlorat.
Men det finns människor, ja, det finns människor som tror att
det finns en värld där utanför, som ser och hör allt det vi gör
som vi ej bör vara rädda för.
De kommer rädda oss, och ta oss härifrån.

And one beautiful day, everything will be lost.
But there are people, yeah, there are people who believe that,
there is a world somewhere outside, who sees and hears all we do,
we should not be afraid.
They will save us, and take us from here.

Vad ska det bli av oss, hur ska det bli när vi blir gamla?
Vad ska det bli av oss, när vi två inte har varandra?
Ja, vem ska fylla mina hål, och vem ska ge mig det jag tål,
och vem ska fråga hur jag mår?
Vad ska det bli av oss, hur ska det bli när vi blir gamla?
Vad ska det bli av oss, hur ska det bli när vi blir gamla?

What will become of us, how will it be when we grow older?
What will become of us, when we two don´t have each other?
Yes, who’ll fill my all holes, and who’ll give me what I can take,
and who will ask me how I feel?
What will become of us, how will it be when we grow older?
What will become of us, how will it be when we grow older?

Publicerat i Musik | Lämna en kommentar

How to be successful on Facebook…

Publicerat i Andras tankar/ Others thoughts, Fun | Lämna en kommentar

Alla ska i jorden…/ Everyone is going into the ground…


Alla ska i jorden
Everyone is going into the ground
Din tid den kom, och sen så for den
Your time came, but now it´s nowhere to be found
Du trodde livet var en loop
You thought life was an endless hit
Men nu skymtar du en grop
But now you are just glimpsing a pit
Alla ska i jorden
Everyone is going into the ground

Förr sa de det fanns en himmel
Högt här över stadens bråk och vimmel
Där fanns ingen skam och skuld
Där var gatorna av guld
Förr sa de det fanns en himmel

Omodernt att känna skuld
Omodernt att leta guld
Nån annanstans än ner i jorden
Som om alla tankarna och orden
Som jag sa när jag var full

Inte betydde mer än lite jord
Som fastnade på dina skor
Man gräver vidare i mull
Fast man har allt, har fickan full
Så får man ändå aldrig nog

De säljer livet här på krita
Bara du lånar kan de lita
På att du sliter ihop ränta
Ja de kan sitta där och vänta
Tills dina knotor tvättats vita

Allt jag äger är ett lån
Allt jag har ska tagas från
Men ingen ränta, ingen skuld
När jag ligger där i mull
Tillbaks till det som jag kom från

Allt och alla ska i jorden
Offren och de skyldiga till morden
Alla de som smörjde kråset
De andra hängde där på låset
Och var objudna till borden

Alla ska i jorden
Hur mycket grejer du än tjackar
Vad du än gör, hur du än snackar
Alla ska i jorden

Alla ska i jorden
Borgensmän och gäldenärer
Pundare och miljonärer
Alla ska i jorden

Alla ska i jorden
Alla ska i jorden
Alla ska i jorden

Alla ska i jorden
Alla ska i jorden
Alla ska i jorden

Publicerat i Musik | Lämna en kommentar