Depression

deppe
http://urplay.se/Produkter/185809-Vara-sjukdomars-historia-Depression

Depressionens utveckling enligt den senaste forskningen.

Depression tycks vara kopplad till tidiga stadier av hjärnans evolution. Depressionens ursprung är väldigt gamla evolutionära mekanismer. Amygdala är avgörande för uppkomsten av depression. Så länge vi levde i jämlika samhällen kunde vi hålla sjukdomen ifrån oss. Men när dagens moderna samhälle uppstod började amygdala löpa amok och det gav upphov till depressioner.
Faktorer som överstimulerar amygdala & ger höga nivåer av stresshormoner och i förlängningen kan ge depression:

Kronisk stress. (rovdjur) Ständig utsöndring av stresshormon skapar depression och skadar hjärnan.
Social isolering. (ensamhet) Att vara ensam i ett gruppsamhälle kan orsaka ångest eller rädsla vilket kan få amygdala att överreagera.
Minnen. Att ofta minnas skrämmande händelser orsakar en stark reaktion i amygdala som kan orsaka depression.
Andras minnen och extern påverkan. (talet) Andras hemska upplevelser kan bli minnen i vår egen hjärna. Amygdala kan stimuleras av att bara lyssna på andra.
Orättvisa och ojämlikhet. Dagens klyftor och samhälle har gjort allt värre.
Stadsmiljöer orsakar mer depressioner. Amygdalas aktivitet ökar för människor som bor i städer då stadsbor ofta inte har nära förhållande med varandra. Extra utsatta är ekonomiskt sårbara.

Påfrestningar i yrkeslivet, ensamma liv i städer och fattigdom. Det moderna samhället är fullt av faktorer som kan utlösa depression. I takt med att samhället blir mer komplext blir sjukdomen vanligare.

Mekanismer som förhindrar depression:

Rättvisa och jämlikhet. Jämlikheten har hjälpt människan att överleva. Amygdala reagerar om man får för mycket eller för lite och nästan inte alls om man får lika. 

TLCTherapeutic Lifestyle Change  (Hadzaterapi)
– Tillit till terapeuter och stärka banden till sin omgivning genom gruppaktiviteter.
– Regelbunden motion och en förbättrad livsstil. Motion bidrar till att nya nervceller bildas i en skadad hjärna.
– Regelbundna vanor, att få solljus och lägga sig tidigt. En regelbunden livsstil kan normalisera utsöndringen av stresshormoner.

http://urplay.se/Produkter/185809-Vara-sjukdomars-historia-Depression

depression

Publicerat i Body & Soul | Lämna en kommentar

Du vet hur det är…/ You know how it is…

11256866_10153348787748185_7780892336762540628_n

Du vet hur det är. Ibland planerar vi en resa till en plats, men något tar oss till en annan.

You know how it is. Sometimes we plan a trip to one place, but something takes us to another.

~ Rumi

https://www.facebook.com/RumiSverige

Publicerat i Rumi | Lämna en kommentar

Såret är den plats…/ The wound is the place…

11067452_10153332732913185_1927546215538343448_n

Såret är den plats där Ljuset kommer in i dig.

The wound is the place where the Light enters you.

~ Rumi

Publicerat i Rumi | Lämna en kommentar

Sanningens trädgård…/ The garden of truth…

Någonstans mellan din sanning och min sanning finns en trädgård.
Låt oss mötas där.

Somewhere between your truth and my truth is a garden.
Let us meet there.

garden

Publicerat i Andras tankar/ Others thoughts, Egna tankar/ Own thoughts | Lämna en kommentar

Koala Bar – Garbage Man

Publicerat i Musik | Lämna en kommentar

BJ Fogg: Forget big change, start with a tiny habit…/ Glöm stora förändringar, börja med en liten, liten vana…

What if someone told you to floss only one tooth everyday? Or start the new year, not with grand resolutions, but with a simple challenge.. like ONE pushup a day? BJ Fogg shows us that the key to lasting change does not lie in planning big, monumental changes, but in thinking really, really small.

Behaviour = MotivationAbilityTrigger (B=mat)

Chosen by Fortune Magazine as one of ”10 New Gurus You Should Know”, Fogg directs the Persuasive Tech Lab at Stanford University.
www.bjfogg.com

Tänk om någon sa till dig att använda tandtråd på bara en tand varje dag? Eller börja det nya året, inte med stora beslut, utan med en enkel, liten utmaning.. som EN armhävning om dagen? BJ Fogg visar oss att nyckeln till varaktig förändring inte ligger i att planera stora, monumentala förändringar, utan att tänka riktigt, riktigt smått.

Beteende=MotivationAttGöra-förmågaTrigger (B=mat)

foggbeh

 

Behaviour = MotivationAbilityTrigger

Beteende=MotivationAttGöra-förmågaTrigger

https://youtu.be/AdKUJxjn-R8

 

 

Publicerat i Body & Soul, TED.com | Lämna en kommentar

Alison Ledgerwood – Att fastna i det negativa (och att komma ur det) / Getting stuck in the negatives (and how to get unstuck)

You have to work to see the upside and you can practice this, you can train your mind to do this better.

Du måste jobba med att se det positiva och du kan öva på detta, du kan träna din hjärna på att göra detta bättre.

negativ

You have to work to see the upside and you can practice this, you can train your mind to do this better. Research showing that just writing for a few minutes each day about things that you´re grateful for can dramatically boost your happiness and well-being and even your health. We forget to talk about the good stuff and yet that´s exactly where our minds need most practice.

We can also work in our communities to focus on the upside. We can be more aware that bad tends to stick. One mean comment can stick with somebody all day, all week even…

https://youtu.be/7XFLTDQ4JMk

Du måste jobba med att se det positiva och du kan öva på detta, du kan träna din hjärna på att göra det bättre. Forskning visar att bara genom att skriva under några minuter varje dag om saker som du är tacksam för, kan du dramatiskt öka din lycka och välbefinnande, och även din hälsa.

Vi glömmer att tala om de bra sakerna och ändå är det ju precis där våra hjärnor behöver mest träning.

Vi kan också arbeta i vår egen närhet genom att fokusera på det positiva. Vi kan vara mer medvetna om att det dåliga tenderar att fastna. En elak kommentar kan fastna hos någon hela dagen, hela veckan till och med…

Publicerat i Body & Soul, TED.com | Lämna en kommentar