Dölj din galenskap…/ Hide your craziness…

adulhide

Dölj din galenskap bakom ett vackert leende. Det är allt du behöver.

Hide your craziness behind a beautiful smile. That’s all you need.

http://www.PauloCoelho.se

Publicerat i Paulo Coelho på svenska | Lämna en kommentar

Kapten Röd – Stjärnorna finns här (Captain Red – The Stars are here)

(rough English translation below)

Så va e på gång. Ledarna i världen dom vill vänta tills i morrn.
Tror att man kan stänga av och bara starta om.
Men vi värderar livet så vi följer inte dom.
Så va e på gång, jag frågar, så va e på gång.
Tiden rinner ut men ingen samarbetar här.
Alla vill till toppen och vill göra karriär.
Vi vill ut i rymden men stjärnorna finns här.

Yo, Hey,
Vill du se stjärnorna ta dig en titt omkring.
Vem e de som bestämmer om man blitt nånting.
Jakten på framgång och succé gör människan blind.
Livet är större än materiella ting.
Du har inget att bevisa för dom.
Bli aldrig nånsin en kopia av nån.
När dom vill visa deras väg, så kan du hälsa att vi följer inte med.

Så va e på gång. Ledarna i världen dom vill vänta tills i morrn.
Tror att man kan stänga av och bara starta om.
Men vi värderar livet så vi följer inte dom.
Så va e på gång, jag frågar, så va e på gång.
Tiden rinner ut men ingen samarbetar här.
Alla vill till toppen och vill göra karriär.
Vi vill ut i rymden men stjärnorna finns här.

Världen är liten men klyftan är stor.
Ensamhället råder och tystnaden gror.
Så man känner en dystrare ton, ingen respekterar livet.
Ledarna dom kommer men dom går igen,
och någonstans förlorar människan mot snåljåpen.
Men då väljer du en mission som börjar gå mot den
Sluta leta efter toppen för du står på den.

Så va e på gång. Ledarna i världen dom vill vänta tills i morrn.
Tror att man kan stänga av och bara starta om.
Men vi värderar livet så vi följer inte dom.
Så va e på gång, jag frågar, så va e på gång.
Tiden rinner ut men ingen samarbetar här.
Alla vill till toppen och vill göra karriär.
Vi vill ut i rymden men stjärnorna finns här.

Allt du äger är ingenting värt,
om du inte väljer vad du har kärt.
Och ditt hus är aldrig nåt hem,
utan kärlek är du alltid tomhänt.
Allt du äger är ingenting värt,
om du inte väljer vad du har kärt.
Och ditt hus är aldrig nåt hem,
du är alltid tomhänt.

Så va e på gång.

—————————-

So what is happening. The leaders of the world they want to wait until tomorrow.
They think that you can turn off and just reboot.
But we value life so we do not follow them.
So what is happening, I ask, so what is happening.
Time is running out but no one works together here.
Everyone wants to the top and wants to make a career.
We want out into space but the stars are here.

Yo, Hey,
If you want to see the stars take a look around.
Who is it that determines whether you have become something.
The hunt for fortune and success makes a man blind.
Life is bigger than material things.
You have nothing to prove to them.
Never become a copy of somebody.
When they want to show their way, you can tell them that we will not follow.

So what is happening. The leaders of the world they want to wait until tomorrow.
They think that you can turn off and just reboot.
But we value life so we do not follow them.
So what is happening, I ask, so what is happening.
Time is running out but no one works together here.
Everyone wants to the top and wants to make a career.
We want out into space but the stars are here.

The world is small but the gap is huge.
Alonesociety prevails and the silence grows.
So you feel a gloomier tone, no one respects life.
The leaders come but they will go again,
and somewhere man loses against the greedy one.
But then select a mision and start walking towards it
Stop looking for the top because you stand on it.

So what is happening. The leaders of the world they want to wait until tomorrow.
They think that you can turn off and just reboot.
But we value life so we do not follow them.
So what is happening, I ask, so what is happening.
Time is running out but no one works together here.
Everyone wants to the top and wants to make a career.
We want out into space but the stars are here.

Everything you own is worth nothing;
if you do not choose what you have dear.
And your house is not a home,
without love you are always empty handed.
Everything you own is worth nothing;
if you do not choose what you have dear.
And your house you is not a home,
you are always empty handed.

So what is going on.

Publicerat i Musik | Lämna en kommentar

Meningen med livet…/ The meaning of life…

lovehands

Tänk om?…!
Meningen med livet är att ge och få kärlek,
och allt annat är bara substitut och upprätthållande av liv.

 
What if?…!
The meaning of life is to give and receive love.
And everything else is just a substitute and maintaining of life.

Publicerat i Egna tankar/ Own thoughts | Lämna en kommentar

Inget sker…/ Nothing happens…

Mod0246

Nothing happens without an effort. One must believe. And to do that, you have to break the prejudice barriers, and that takes courage. To get courage one must overcome fear.

Adultery, Paulo Coelho

www.PauloCoelho.se

Publicerat i Paulo Coelho på svenska | Lämna en kommentar

Kära depression…/ Dear Depression…

Karadepression

Dear depression, do not come closer, you are wasting your time on me.

Adultery, Paulo Coelho

www.PauloCoelho.se

Publicerat i Paulo Coelho på svenska | Lämna en kommentar

Odissey – Going back to my Roots

Ain’t talkin’ ’bout no roots in the land
Talkin’ ’bout the roots in the man
I feel my spirit’s gettin’ old
It’s time to recharge my soul

Zippin’ up my boots
Goin’ back to my roots, yeah
To the place of my birth
Back down to earth

I’m standing in the rain
Drenched and soaked with pain
Tired of short time benefits
And being exposed to the elements

I’m homeward bound
Got my head turned around

Ooh, ah
Zippin’ up my boots
Goin’ back to my roots, yeah
To the place of my birth
Back down to earth

Ain’t talkin’ ’bout no roots in the land
Talkin’ ’bout the roots in the man
I feel my spirit’s gettin’ old
It’s time to recharge my soul

I’m zippin’ up my boots
Goin’ back to my roots, yeah
To the place of my birth
Back down to earth

I’m homeward bound
Got my head turned around

Paua oouaaranc
Ir chiyeah
Ish gal ma ba oo ah

Paua oouaaranc
Ir chiyeah
Ish gal ma ba oo ah

Publicerat i Musik | Lämna en kommentar

Vi väljer inte våra liv…/ We do not choose our lives…

Vivaljer0245

We do not choose our lives, but we choose what we do with the joys and the sorrows we get.

Adultery, Paulo Coelho

www.PauloCoelho.se

Publicerat i Paulo Coelho på svenska | Lämna en kommentar