Far & dotter../ Father & daughter…

Publicerat i Andras tankar | Lämna en kommentar

I varje ögonblick…/ With each passing moment…

rumissss

I varje ögonblick, ger sig en själ av för att hitta sig själv.

With each passing Moment, a Soul sets off to find Itself .

Rumi

https://www.facebook.com/RumiSverige

Publicerat i Rumi | Lämna en kommentar

Oroa dig inte…/ Don´t worry…

rumss

Oroa dig inte för att ditt liv är på väg att hamna upp och ner.
Hur vet du att den sida som du är van vid är bättre än den som kommer?

Don’t worry that your life is turning upside down.
How do you know that the side you are used to is better than the one to come?

Rumi

https://www.facebook.com/RumiSverige

Publicerat i Rumi | Lämna en kommentar

I en natt full av lidande och mörker…/ In a night full of suffering and Darkness…

rumi222

I en natt full av lidande och mörker, var ett stearinljus som sprider ljus till gryningen.

In a night full of suffering and Darkness, Be a candle spreading light till dawn.

Rumi

https://www.facebook.com/RumiSverige

Publicerat i Rumi | Lämna en kommentar

Där bortom…/ Out beyond…

rumis1

Där bortom
idéerna om missgärningar och goda gärningar,
finns det ett fält.
Jag möter dig där.

När själen lägger sig ned i det gräset,
är världen för mycket för att talas om.
Idéer, språk, till och med uttrycket ”varandra”
finns det ingen mening med.

Out beyond
the ideas of wrongdoing and rightdoing,
there is a field.
I’ll meet you there.

When the soul lies down in that grass,
the world is too full to talk about.
Ideas, language, even the phrase ‘each other’
doesn’t make any sense.

Rumi

https://www.facebook.com/RumiSverige

Publicerat i Rumi | Lämna en kommentar

I´m stranded…/ Strandsatt…

breakingup

I´m stranded on this island, that is me.
You and I, divided by this vast imaginary sea.

Not here, not there and not even now
Tell me how could this be, tell me how?

A fallen bridge, not even the thinnest rope,
only dispair, sadness, and no sight of hope.

Floating, rocking on troubled waves, drifting slowly apart.
The only thing we share, is a crushed trembling lonely heart.

Jag är strandsatta på denna ö, som är jag.
Du, och jag, delade i ett enda förödande drag.

Inte här, inte där, och inte ens nu.
Varför, hur kunde detta hända, just nu?

En fallen bro, inte ens den ynkligaste tunna lilla lina.
Kvar, endast förtvivlan, sorgen, och saknaden av det fina.

Flytande, gungande på vågorna, driver vi sakta isär.
När vänder den skimrande månen tidvattnet, berätta när…?

Publicerat i Andras tankar, Egna tankar | Lämna en kommentar

Oavsett vila sorger…/ Whatever sorrows…

ruminen

”Oavsett vilka sorger som skakar i ditt hjärta, kommer mycket bättre saker ta deras plats.”

”Whatever sorrow shakes from your heart, far better things will take their place.”

Rumi

https://www.facebook.com/RumiSverige

Publicerat i Rumi | Lämna en kommentar