Igår var jag smart…/ Yesterday I was clever…

arumi66666

Igår var jag smart, så jag ville förändra världen. Idag är jag vis, så jag förändrar mig själv.

Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I am wise, so I am changing myself.

~ Rumi

https://www.facebook.com/RumiSverige

Publicerat i Rumi | Lämna en kommentar

Autism – How My Unstoppable Mother Proved the Experts Wrong: Chris Varney

Publicerat i TED.com | Lämna en kommentar

Glöm dem…/ Forget them…

aaa6666

Livet är för kort för att vakna upp
på morgonen med ånger.
Så, älska de människor som
behandla dig rätt och
glöm dem som inte gör det.
Och tro att allting
har en mening …
Om du får en chans – ta den;
Om det förändrar ditt liv – låt det.
Ingen sa att det skulle vara lätt.
MEN
det skulle vara värt det.

http://www.PauloCoelho.se

Publicerat i Paulo Coelho på svenska | Lämna en kommentar

Titta inte tillbaka…/ Do not look back…

aarumi2323

Titta inte tillbaka,
Ingen vet hur världen någonsin började.
Var inte rädd för framtiden, ingenting varar för evigt.
Om du bor i det förflutna eller i framtiden,
Kommer du att missa stunden.

Do not look back,
No one knows how the world ever began.
Do not fear the future, Nothing lasts forever.
If you dwell on the past or future,
You will miss the moment.

~ Rumi

https://www.facebook.com/RumiSverige

Publicerat i Egna tankar/ Own thoughts | Lämna en kommentar

Din uppgift…/ Your task…

Din uppgift är inte att söka efter kärlek, utan bara att söka och finna alla hinder inom dig själv som du har byggt upp mot den.

Your task is not to seek for love,but merely to seek and find all the barriers within yourself that you have built against it.

~ Rumi

https://www.facebook.com/RumiSverige

Publicerat i Andras tankar/ Others thoughts, Rumi | Lämna en kommentar

Inte vackrast i världen…/ Not most beautiful in the world… – Emil Jensen

Ni som vet att en mur bara är en bro på högkant
Och det som är som det är inte måste vara konstant.
You who know that a wall is only a bridge on its edge
And what is as it is do not have to be constant.
Ni som hör rop på hjälp när ingen annan hör det.
Gör det ni gör men aldrig får nåt för det.
Låter ni blir finns ingen annan där som gör det.
You who hear cries for help when no one else hears it.
Do what you do, but you never get something for it.
If you don’t, no one else will do it.
Ni som går dit ni går utan att nån annan styr er.
Ni som får era sår utan att ni blir martyrer.
Ni som drömmer men aldrig blundar för det som händer,
glömmer era fiender men aldrig vänner.
Gör det med hjälp av människor ni inte känner.
You who go where you go without someone else controlling you.
You who get your wounds without becoming martyrs.
You who dream but never turn a blind eye to what is happening,
Forgetting your enemies, but never friends.
Do it with the help of people you do not know.
Ni är inte vackrast i världen,
världen är vackrast i er.
Och det är inte i era ögon,
det är i vad ni ser.
You are not the most beautiful in the world,
the world is the most beautiful in you.
And it’s not in your eyes,
you see what you see.
Ni som skrattar er till det sjukt seriösa.
Ni som får folk att undra om ni borde få gå lösa.
Ni som alltid gör fel och aldrig är perfekta,
spelar inga spel och skiter i det korrekta.
Ni som vågar vara snea och defekta.
You who laughs youself to the seriously sick .
You who will leave people wondering whether you should be free.
You who always make mistakes and never are perfect,
play no games and do not give a shit about the correct.
You who dare to be twisted and defective.
Ni är inte vackrast i världen,
världen är vackrast i er.
Och det är inte i era ögon,
det är i vad ni ser.
You are not the most beautiful in the world,
the world is the most beautiful in you.
And it’s not in your eyes,
you see what you see.
Åh, hur ni lyckas inspirera.
Får mig att vilja orka mera.
Utan att jag känner mig sämre, eller måste prestera.
Åh, hur ni lyckas exhaltera.
Får mig att orka vilja mera.
Det hörs på era röster.
Det lyser igenom när man ser er.
Oh, how you manage to inspire.
Makes me want to cope more.
Without me feeling worse, or must perform.
Oh, how you manage to rejoice.
Makes me cope to want more.
It is heard in your voices.
It shines through when one sees you.
Så ni är vackrast i världen. Världen är vackrast i er.
Och jag ser det i era ögon. Där ser jag vad ni ser.
So you are the most beautiful in the world. The world is the most beautiful in you.
And I see it in your eyes. There I see what you see.

Publicerat i Musik | Lämna en kommentar

Må vi inte glömma…/ May we not forget…

aaapaulothan22

Må vi inte glömma att säga tack till alla som älskar oss som vi är, eftersom de ger oss styrka att leva

May we not forget to say thank you to all who love us as we are, because they give us the strength to live.

http://www.PauloCoelho.se

Publicerat i Paulo Coelho på svenska | Lämna en kommentar